727 478 424

terapiapb@wp.pl

STOP spożywaniu alkoholu w ciąży!

STOP spożywaniu alkoholu w ciąży!

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders – Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych) dotyczy ok. 20/1000 dzieci, z czego ok. 4/1000 – FAS (Fetal Alkohol Syndrome – Płodowy Zespół Alkoholowy).
Te 2% dzieci, to dzieci z uszkodzonym m. in. OUN i wynikającymi z tego licznymi trudnościami, zaburzeniami funkcjonowania.
U dzieci z FAS mamy do czynienia z:
– opóźnieniem wzrostu (pre- lub/i postnatalne);
– małogłowiem;
– cechami dymorficznymi twarzy;
– uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego (skutkującym opóźnieniem rozwoju, np. deficytami uwagi i pamięci, trudnościami z rozumieniem pojęć abstrakcyjnych, w rozwiązywaniu problemów – powodujących trudności w nauce czy też nadaktywnością, słabą oceną sytuacji prowadzącymi do problemów z zachowaniem)
oraz nie tak rzadko z wrodzonymi wadami rozwojowymi takich narządów, jak m. in.:
– serce;
– nerki;
– podniebienie (np. rozszczep);
czy układów:
– pokarmowego,
– endokrynnego;
– kostnego.
Jeśli chodzi zaś o pozostałe dzieci ze wspomnianego spektrum – FASD (szersza kategoria diagnostyczna) – doświadczają one wspomnianych zaburzeń w różnym stopniu nasilenia.

Co jednak NAJWAŻNIEJSZE – dziecko z FASD, to dziecko, które mogłoby nie doświadczać danych problemów, gdyby jego matka zachowała abstynencję przez całą ciążę a w zasadzie oboje rodziców (matka i ojciec) zaniechało spożywania alkoholu już w okresie przygotowywania się i starania się o jego przyjście
na świat.
Jak pokazują najnowsze badania przytaczane przez specjalistów z dziedziny genetyki, ginekologii, psychiatrii dzieci i młodzieży itd. (Konferencja: FASD – zapobieganie i rozpoznawanie Kraków 2016) nie ma czegoś takiego jak „bezpieczna” porcja alkoholu spożywana przez kobietę w ciąży czy też bezpieczny okres w rozwoju prenatalnym dziecka, kiedy alkohol spożywany przez jego matkę nie wywrze wpływu na potomka.
W zależności od ilości spożytego przez matkę alkoholu oraz etapu rozwoju prenatalnego dziecka pozostawia on w organizmie jeszcze nienarodzonego dziecka większe lub mniejsze spustoszenia. Alkohol jest teratogenem i nawet jednorazowe spożycie alkoholu w niewielkiej ilości (np. lampka wina do kolacji) może spowodować znaczne, nieodwracalne szkody u dziecka, w zależności od tego, na jaki moment w jego rozwoju „natrafi”. Wbrew pozorom, nie jest to zespół występujący jedynie u dzieci uzależnionych matek, wywodzących się – potocznie – z patologicznych rodzin.
Niezmiernie ważnym jest zatem aby wszyscy specjaliści z dziedziny medycyny (lekarze – m.in. ginekolodzy, psycholodzy, terapeuci), opieki społecznej, edukacji jednym głosem, stanowczo wypowiadali:

  • 0 spożycia alkoholu przez kobietę w ciąży!

Beata Krakowska