727 478 424

terapiapb@wp.pl

Zwiększanie odporności na stres

Zwiększanie odporności na stres

Co zrobić, aby zwiększyć odporność na stres?

Do najprostszych rzeczy, które możemy zrobić aby zwiększyć swoją odporność na stres a zarazem zminimalizować jego niekorzystny wpływ na nasze zdrowie należą m. in.:

  1. Zadbanie o naturalną możliwość regeneracji własnego organizmu:

– czas na odpoczynek (fizyczny- także od nadmiaru bodźców zewnętrznych, np. hałasu, obrazów, psychiczny),                   relaks;

– pamiętanie o przyjemnych aktywnościach, zainteresowaniach, hobby;

– dobry sen (w ilości, której wymaga nasz organizm – indywidualne zapotrzebowanie; niezakłócony);

  1. Właściwe (zdrowe, systematyczne) odżywianie się;
  2. Dbanie o życie rodzinne, towarzyskie; dobre relacje koleżeńskie w pracy (budowanie sieci wsparcia);
  3. Planowanie dnia (aktywności w pracy, po pracy) – także pod kątem realistycznej ilości zadań możliwych do wykonania w danym czasie, a jednocześnie bycie otwartym na elastyczne weryfikowanie planów w zależności od sytuacji, wydarzeń.
  4. Ustalanie priorytetów, rzeczy najważniejszych (rozgraniczyć i zrezygnować z nieistotnych spraw);

Niekiedy pomocne może okazać się zaakceptowanie stresora (np. śmierci bliskiej osoby, choroby) bądź zmiana sposobu jego spostrzegania (odbierania, oceniania) – np. amputacji, zmiany obowiązków.

Niekiedy występują jednak takie stresory, przy których wzmocnienie siebie aby uniknąć niekorzystnego ich działania, nie wystarcza, nie jest możliwe. W takich sytuacjach próbujemy wyeliminować stresor – np. pośpiech przez zmianę stanowiska; natężenie hałasu – nowe, szczelne oka bądź np. ostatecznie zmienić środowisko – np. zakład pracy, mieszkanie w innej okolicy.

Do kogo i po jaką pomoc należy się zwrócić, jeżeli zauważymy, że nie radzimy sobie
w codziennych sytuacjach w związku z długotrwałym stresem?

Bardzo często zwracamy się do przyjaciół, koleżanek, lek. rodzinnego (bardzo ograniczone możliwości czasowe udzielenia pomocy) z różnymi objawami wywoływanymi w naszym organizmie przez stres. Jeżeli jednak stres jest chroniczny i nasze codzienne sposoby nie zdają egzaminu w radzeniu sobie z nim, warto zgłosić się po poradę do psychologa. Udzieli on (po szczegółowym wywiadzie dot. pacjenta, rozeznaniu się w sytuacji) wskazówek dopasowanych do konkretnej zgłaszającej się osoby i jej sytuacji, co zaowocuje ich skutecznością.

Beata Krakowska

Bibliografia:

Selye H. (1977) Stres okiełznany Warszawa: Państwowy instytut wydawniczy.

Litzke S. M., Schuh H. (2007) Stres, mobbing i wypalenie zawodowe Gdańsk: GWP