727 478 424

terapiapb@wp.pl

Radosnego Alleluja!!!

Radosnego Alleluja!!!

Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego i po życzymy codziennego zachwytu pięknem otaczającego świata, radości z każdego drobiazgu, pokoju i nadziei!