727 478 424

terapiapb@wp.pl

Diagnoza inteligencji osób od 2 r.ż. – 69;11 r.ż. Skalą Standford-Binet 5

Diagnoza inteligencji osób od 2 r.ż. – 69;11 r.ż. Skalą Standford-Binet 5

Zapraszam do diagnozy inteligencji i zdolności poznawczych osób w wieku od 2 do 69;11 roku życia oraz osób z różnymi niepełnosprawnościami (np.intelektualną, sensorycznymi, sprzężonymi), trudnościami, zaburzeniami czy wybitnych. Dysponuję najnowszą metodą Standford-Binet 5 posiadającą aktualne normy dla osób w danym przedziale wieku (od dziecka poprzez młodzież aż do seniora). Narzędzie to znajduje się na liście ministerialnej i jest zalecanym obecnie do badania indywidualnego intelektu u dzieci i młodzieży przez Krajowego Konsultanta
w dziedzinie psychologii klinicznej (p.dr hab. Bernadettę Izydorczyk) wraz z Konsultantami Wojewódzkimi
(specjalistami w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży)(Kraków, 15 stycznia 2018 r.), uzyskało pozytywną ocenę Komisji ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk (5.04.2018,http://www.kompsych.pan.pl/images/Komisja_Testów/Recenzja_Stanford_Binet_5_2018-04-05_p.pdf).

Oferuję krótkie terminy oczekiwania, profesjonalizm wynikający z wieloletniego doświadczenia pracy
z dziećmi i młodzieżą zdrową, jak i z różnego rodzaju trudnościami, dorosłymi i seniorami.