727 478 424

terapiapb@wp.pl

Nowy cennik

Nowy cennik

Z dniem 1 września 2020 roku nastąpi zmiana cennika usług świadczonych w Gabinecie. Szczegóły poniżej a od czasu obowiązywania w zakładce Cennik.

Kraków

– konsultacja psychologiczna: 50 min. – 140 zł, 75 min. – 200 zł;
– konsultacja psychologiczna (on-line* przez Skype) 50 min.– 140 zł, 75 min.–200zł;
– psychoterapia indywidualna (dzieci i młodzież, dorośli) 50 min.– 140 zł, 75 min. – 200 zł;
– psychoterapia indywidualna (młodzież, dorośli – on-line* przez Skype)-50 min.– 140 zł, 75 min. 200zł;
– spotkanie wywiadowe (inne) z rodzicem/mi, opiekunami prawnymi: 50 min.– 140 zł,
75 min. – 200 zł;
– badanie psychologiczne (jeśli nie wyszczególnione – konkretną metodą; 50 min.) – 140 zł
w zależności od rodzaju badania i osoby badanej – diagnoza psychologiczna może przebiegać przez kilka spotkań – koszt diagnozy = wielokrotność kosztu 1 spotkania;
– opinia z badania psychologicznego – od 100 zł (w zależności od badania);
– opinia z badania psychologicznego ze szczegółowymi zaleceniami – od 150 zł
(w zależności od badania itd.).

*on-line konsultacja psychologiczna czy sesja psychoterapeutyczna (młodzież, dorośli) dostępne nie w każdej sytuacji; po wcześniejszym uiszczeniu płatności na konto gabinetu

Badania:

Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) osób w wieku 2;00-69;11 – od 350 zł (do 100 min.);
Ocena ogólna rozwoju intelektualnego dzieci w wieku 4;00-7:11
 (metody: CFT 1-R i TDS) – 170 zł (50-60 min.);
Ocena rozwoju mowy u dzieci w wieku 4;00-7:11 (metoda: TDS) – 150 zł (wizyta 50 min., samo badanie metodą ok. 30-40 min.);
Ocena rozwoju intelektualnego („inteligencja płynna”) dzieci w wieku 4;00- 9:11 (metody: CFT 1-R) – 160 zł (wizyta 50 min., samo badanie metodą ok. 35 min.);
Ocena zdolności koncentracji uwagi (metoda: D2) – 150 zł (wizyta 50 min.);
Ocena sprawności grafomotorycznej 7-13 r.ż (metoda: PSG)- 150 zł (50-60 min.);
Podstawowy pakiet geriatryczny (przesiewowa ocena funkcji poznawczych – MMSE+TRZ, nastroju- GSOD 30 ) – (50-60 min.) – 150 zł;
Testy w wersji komputerowej – 150-170 zł (w zależności od testu, np. testy inteligencji ogólnej w kierunku badania uzdolnień, doradztwa w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, zawodu – 170 zł; testy mierzący „inteligencję płynną” CFT 20-R– 160 zł, CFT3 –150 zł, Testy Matryc Ravena, STAI –150 zł, MMPI-2 –230-270 zł[75-100 min.]), NEO-PI-R –170 zł.

Wadowice

– konsultacja psychologiczna (w tym on-line* przez Skype) 50 min.– 130 zł,   75min.  180zł;                                                                                                    
– psychoterapia indywidualna (dzieci i młodzież, dorośli; w tym on-line* przez Skype) – 50 min.– 130 zł, 75 min. – 180 zł;
– spotkanie wywiadowe (inne) z rodzicem/mi, opiekunami prawnymi (50 min.) – 130 zł;
– badanie psychologiczne (jeśli nie wyszczególnione – konkretną metodą; 50 min.) – 130 zł
w zależności od rodzaju badania i osoby badanej – diagnoza psychologiczna może przebiegać przez kilka spotkań – koszt diagnozy = wielokrotność kosztu 1 spotkania;
– opinia z badania psychologicznego – od 100 zł (w zależności od badania);
– opinia z badania psychologicznego ze szczegółowymi zaleceniami – od 150 zł (w zależności od badania itd.).

*on-line konsultacja psychologiczna czy sesja psychoterapeutyczna (młodzież, dorośli) dostępne nie w każdej sytuacji; po wcześniejszym uiszczeniu płatności na konto gabinetu

Badania:

Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) osób w wieku 2;00-69;11 – od 340 zł (do 100 min.);
Ocena ogólna rozwoju intelektualnego dzieci w wieku 4;00-7:11
 (metody: CFT 1-R i TDS) – 160 zł (50-60 min.);
Ocena rozwoju mowy u dzieci w wieku 4;00-7:11 (metoda: TDS) – 140 zł (wizyta 50 min., samo badanie metodą ok. 30-40 min.);
Ocena rozwoju intelektualnego („inteligencja płynna”) dzieci w wieku 4;00- 9:11 (metody: CFT 1-R) – 150 zł (wizyta 50 min., samo badanie metodą ok. 35 min.);
Ocena zdolności koncentracji uwagi (metoda: D2) – 140 zł (wizyta 50 min.);
Ocena sprawności grafomotorycznej 7-13 r.ż (metoda: PSG)- 140 zł (50-60 min.);
Podstawowy pakiet geriatryczny (przesiewowa ocena funkcji poznawczych – MMSE+TRZ, nastroju- GSOD 30 ) – (50-60 min.) – 140 zł;
Testy w wersji komputerowej – 140-160 zł (w zależności od testu, np. testy inteligencji ogólnej w kierunku badania uzdolnień, doradztwa w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, zawodu – 140 zł; testy mierzący „inteligencję płynną” CFT 20-R – 150 zł, CFT3 – 140 zł, Testy Matryc Ravena, STAI -140 zł, MMPI-2 –230-260 zł [75-100 min.], NEO-PI-R – 160 zł).