727 478 424

terapiapb@wp.pl

Badanie Skalą Stanford-Binet 5- cennik

Badanie Skalą Stanford-Binet 5- cennik

Przeprowadzenie badania inteligencji, zdolności poznawczych dziecka, nastolatka czy osoby niepełnosprawnej poprzedza spotkanie o charakterze wywiadowym dotyczącym m. in. celu badania, doświadczanych trudności, wcześniejszego rozwoju. W przypadku osoby niepełnoletniej, przeprowadzane jest zazwyczaj z rodzicem/opiekunem prawnym.

Czas przeprowadzania badania metodą Stanford-Binet 5 zależy m.in. od wieku i poziomu rozwoju osoby badanej. Zazwyczaj do 75 min..

Po zakończeniu badania, psycholog umawia się z badanym, rodzicem/opiekunem na omówienie wyników (proponowany czas wizyty: 25 min.) i przekazanie opinii pisemnej z badania (na wcześniejsze życzenie).

Szacowana opłata za badanie:
– konsultacja przed badaniem (25 min.=75 zł, powyżej 25 min. do 50 min.=150 zł);
– przeprowadzenie badania (do 75 min.)= 360 zł;
– konsultacja w celu omówienia wyników (25 min.=75 zł, powyżej 25 min. do 50 min.=150 zł);
– opinia pisemna z badania (bez zaleceń)= 130 zł.

Każda osoba badana, jak i jej badanie wymaga indywidualnego podejścia (w tym np. czasu trwania). Koszt badania może zatem odbiegać od przedstawionego. Staram się aby, jeśli to tylko możliwe, różnił się z korzyścią dla Państwa.