727 478 424

terapiapb@wp.pl

Dorośli

Dorośli

Jeśli myślisz, że nic nie możesz zmienić – zmień myślenie!
(autor nieznany)

Uzyskać można pomoc psychologiczną m. in.:

w kryzysie, doświadczanych trudnościach np. emocjonalnych na skutek zaistnienia różnych sytuacji trudnych (np. zawodowych, rodzinnych, w relacjach damsko-męskich);

poprawić własną umiejętność radzenia sobie ze stresem;

– po stracie (wsparcie, przepracowanie żałoby – także dla rodziców po poronieniach);

w chorobach somatycznych (np. pacjent onkologiczny, kardiologiczny – w tym przed i po zabiegach kardiochirurgicznych);

w sytuacjach doświadczania poczucia braku własnej skuteczności wychowawczej jako rodzica, trudności np. komunikacyjnych w relacji rodzic – dziecko;

w sytuacjach sprawowania opieki nad osobami starszymi (w tym z otępieniami o różnym podłożu) itd.;


Podejmujemy pracę psychoterapeutyczną w nurcie poznawczo-behawioralnym z osobami z zaburzeniami lękowymi, obsesyjno-kompulsyjnymi, depresją, zaburzeniami odżywiania (m. in. anoreksja, bulimia), nadwagą, doświadczającymi bezsenności czy bólu przewlekłego itd. oraz niektórymi zaburzeniami osobowości (w danym nurcie bądź wykorzystując terapię schematów).

Nigdy nie wzniesiesz się
ponad to, czemu nie chcesz
spojrzeć w oczy
(Anthony de Mello)