727 478 424

terapiapb@wp.pl

Dzieci

Dzieci

Dziecko jest chodzącym cudem. Jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.
(Phil Bosmans)

Zajmujemy się m. in.:

– oceną ogólnego rozwoju psychomotorycznego dzieci;

– usprawnianiem opóźnionych funkcji;

– prowadzeniem zajęć mających na celu wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci;

– prowadzeniem zajęć wspomagających rozwój mowy u dzieci z jej opóźnionym    rozwojem,  niedosłyszących;

– diagnozą dojrzałości szkolnej;

– pracą z dziećmi mającymi trudności dyslektyczne;

– pracą z dziećmi mającymi trudności emocjonalne (np. z wyrażaniem emocji; np. na skutek rozwodu rodziców itd.) i z zachowaniem;

– pracą z dziećmi z problemami somatycznymi o podłożu psychicznym (np. moczenie, trudności z wypróżnianiem, itd.);

– pracą z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze;

– pracą z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (np. niesłyszącymi ), także sprzężonymi;

prowadzeniem terapii dzieci w nurcie poznawczo-behawioralnym (fobie – m.in. społeczną, zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, depresja, zaburzenia odżywiania – np. anoreksja, bulimia, nadwagą, itp.);

– praca z dzieckiem nad żałobą, przygotowywanie dzieci na śmierć bliskich osób;

– wsparcie dzieci w procesie leczenia (choroby przewlekłe, terminalne, np. onkologiczne), powrocie do zdrowia po zabiegach okaleczających.