727 478 424

terapiapb@wp.pl

Młodzież

Młodzież

Ludzie są jak kwiaty:
stworzeni do tego,
aby się rozwijać.
(Andre Liege)

Oferujemy m. in.:

– usprawnianie słabszych funkcji;

– pracę z młodzieżą mającą trudności dyslektyczne ;

– pracę z młodzieżą mającą trudności emocjonalne (np. z wyrażaniem emocji; np. na skutek rozwodu rodziców itd.);

– pracę z nastolatkami doświadczającym trudności społecznych (np. w relacjach z rówieśnikami, damsko-męskich, rodzicami);

– pracę z młodzieżą z problemami somatycznymi o podłożu psychicznym;

– pracę z młodzieżą z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, także sprzężonymi;

– prowadzenie terapii nastolatków w nurcie poznawczo-behawioralnym (fobie, zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia odżywiania itd.);

– pracę z młodzieżą nad żałobą, przygotowywanie na śmierć bliskich osób;

– wsparcie nastolatków w procesie leczenia (choroby przewlekłe, terminalne (np. onkologiczne), powrocie do zdrowia po zabiegach okaleczających.