727 478 424

terapiapb@wp.pl

Oferta kierowana do Placówek

Oferta kierowana do Placówek

Służby Zdrowia:

– przeprowadzanie dla personelu warsztatów dotyczących, np. komunikacji lekarz (pielęgniarka, ratownik, psycholog) – pacjent, radzenia sobie ze stresem, technik relaksacyjnych, wypalenia zawodowego itp.;

 

Edukacyjnych:

– przeprowadzanie pogadanek, warsztatów dla rodziców, nauczycieli dotyczących np. radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, rozwoju ich samodzielności, dojrzałości szkolnej, wspierania ich rozwoju, itp..