727 478 424

terapiapb@wp.pl

Seniorzy

Seniorzy

Oferujemy m. in.:

– ocenę funkcji poznawczych (pamięci, innych – pod kątem m. in. otępienia);

– udzielanie wskazówek dot. ułatwienia codziennego funkcjonowania osób starszych, m.in. z otępieniem;

– pomoc psychologiczną osobom starszym przeżywającym żałobę;

– pomoc psychoterapeutyczną seniorom z zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami snu, bólem przewlekłym itd.;

– wsparcie psychologiczne w procesie leczenia (np. przed i po zabiegach kardiochirurgicznych, w rehabilitacji po złamaniach) itd..

 

„Powiadają, że starość nie chroni przed miłością
ale miłość chroni przed starością …”
Roma Ligocka