727 478 424

terapiapb@wp.pl

Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej

Człowiek dobrze na tym wychodzi, gdy przestaje
zadawać się z Lękiem,
a kumpluje się z Nadzieją.

(Ewa Glińska)

Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej potwierdzono m. in. w:

 1. dzieci i młodzież:
  • leczenie:
   • uogólnionych zaburzeń lękowych;
   • zaburzeń depresyjnych;
   • problemów interpersonalnych i fobii;
   • fobii;
   • odmowy chodzenia do szkoły;
   • skutków wykorzystywania seksualnego;
   • bólu;
  • w radzeniu sobie z takimi problemami, jak m. in.:
   • zachowania w okresie dojrzewania;
   • zaburzenia odżywiania;
   • zaburzenia po stresie urazowym;
   • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (za: Stallard P., 2006, s. 13);
 2. w pracy z dorosłymi:
  • znajduje się w algorytmach postępowania terapeutycznego (tworzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE) w Wielkiej Brytanii, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA) – najbardziej znane zalecenia dotyczące zdrowia psychicznego) w leczeniu:
   • zaburzeń lękowych (zaburzenie paniczne, uogólnione zaburzenie lękowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne);
   • zaburzeń afektywnych (zw. epizodów depresyjnych o różnym nasileniu);
   • zaburzeń stresu pourazowego;
   • schizofrenii;
   • zaburzeń odżywiania (bulimia, anorexia);
   • zaburzeń osobowości;
   • uzależnień (za: Psychiatria w Praktyce Klinicznej 2009; 2, 3: 146; 149-152)

Bibliografia:

Stallard P. (2006). Czujesz tak, jak myślisz. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Popiel A., Pragłowska E. (2009). Psychoterapia poznawczo-behawioralna – praktyka oparta na badaniach empirycznych. „Psychiatria w praktyce klinicznej” 2, 3, 146-155. \