727 478 424

terapiapb@wp.pl

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Od najmłodszych dziecięcych lat uczymy się od osób, w otoczeniu których wzrastamy (rodziców, wychowawców itd.) nadawać znaczenie rzeczom (np. nóż – niebezpieczny, możemy się skaleczyć), zachowaniom (uderzenie kolegi – niegrzeczne zachowanie, nie wolno tak robić), wydarzeniom – z którymi się stykamy (np. urodziny babci –wyjątkowy dzień – kupujemy kwiaty, ubieramy się odświętnie i idziemy z wizytą).

Powoduje to, że nabywamy określone przekonania na temat rzeczywistości (świata, innych ludzi, siebie); zaczynamy patrzeć w swój własny specyficzny sposób. W zależności od tego, jakie znaczenie nadamy konkretnej sytuacji, w której się znajdziemy, jakie myśli w związku z nią pojawią się w naszej głowie, wzbudzi ona w nas określone emocje, spowoduje konkretne reakcje fizjologiczne (objawy w naszym ciele), sprawi, że tak a nie inaczej się zachowamy. Myśli, emocje, reakcje fizjologiczne i zachowanie są bowiem ze sobą powiązane – wzajemnie zależne, oddziałują wszystkie na siebie.

Na co dzień wielu z nas i naszych bliskich doświadcza sporo trudności, nieprzyjemnych emocji czy to z powodu takiego a nie innego problemowego zachowania własnego, czy członka rodziny, odczuwanych dolegliwości fizycznych (ból głowy, żołądka, mięśni), ogarniających nieprzyjemnych emocji (np. smutku, złości), które wymykają się spod naszej kontroli, myśli, które ciągle powracają, niekiedy może nie dają nawet spokojnie spać.

W terapii poznawczo-behawioralnej przyglądamy się naszym automatycznym myślom w sytuacjach, w których dane problemowe, trudne, niekomfortowe dla nas zachowania, emocje, objawy fizjologiczne pojawiają się. Ich poznanie i analiza pozwala nam dostrzec często pojawiające się w naszym myśleniu zniekształcenia (np. czytanie w myślach – „Oni myślą, że jestem bezwartościowa”, myślenie dychotomiczne – „Jeśli nie wygram konkursu na to stanowisko, to jestem nieudacznikiem”) i stojące za nimi przekonania dotyczące rzeczywistości.

W terapii poznawczo-behawioralnej, przy pomocy terapeuty, własnej Państwa aktywności, włożonej pracy, osiągną Państwo szereg pożądanych zmian – np. poprawę nastroju i powrót chęci do życia, wyzbędą się uniemożliwiających wykonywanie codziennych zadań – rytuałów, nauczą radzić z lękiem i niepewnością, polubią publiczne wystąpienia i prezentacje, dzięki którym poprzez ukazanie swej kompetencji, osiągną awans zawodowy.

Terapia prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym jest bowiem leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych opartym na dowodach – o potwierdzonej wynikami badań skuteczności. Wielokrotnie stanowi alternatywę dla ich leczenia farmakologicznego (lekami) – dodatkowo skuteczniej zabezpieczając przed ich nawrotami. Niekiedy stosowana jest w połączeniu z lekami. Uczestnictwo w tej terapii nie wyklucza też jednoczesnego uczestniczenia w terapii rodzinnej.

Przyjdź i z naszą pomocą, uczyń swoje jutro lepszym!

Nigdy nie jest za późno na zmianę!!!

 

„Rozpocznij tam, gdzie jesteś.
Wykorzystaj to, co masz.
Zrób to, co możesz”
Arthur Ashe