727 478 424

terapiapb@wp.pl

Jak wybrać dobrego psychoterapeutę? – terapeuta „terapeucie” nierówny

Jak wybrać dobrego psychoterapeutę? – terapeuta „terapeucie” nierówny

Kiedy mówimy o psychoterapeucie, jako specjaliście – osobie specjalistycznie przygotowanej do diagnozy i prowadzenia psychoterapii, mamy na myśli kogoś, kto ukończył 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne i najlepiej uzyskał certyfikat. Certyfikat jest czymś w rodzaju „znaku jakości” potwierdzającym zarówno zdobytą wiedzę, jak i doświadczenie kliniczno-psychoterapeutyczne w danym nurcie psychoterapeutycznym, jakość świadczonych usług; podlega odnawianiu co 5 lat. Poszczególne towarzystwa psychoterapeutyczne zazwyczaj publikują na swoich internetowych stronach, listy osób, które w ich nurcie uzyskały certyfikaty bądź są w trakcie szkolenia (np. pttpb.pl/mapa-terapeutow).

Adekwatnie do zdiagnozowanych trudności – zaburzeń, chorób psychicznych itd., ważny jest dobór psychoterapii. Psychoterapia może być bowiem prowadzona w bardzo różny sposób – w różnych nurtach (np. poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, humanistycznym, gestalt, systemowym). Każdy z nich różni się podłożem teoretycznym, metodami pracy z pacjentem, często długością trwania psychoterapii a nawet jej skutecznością. Istotnym jest aby wybrać taki rodzaj psychoterapii, który zaoferuje nam jak najbardziej skuteczne i szybkie uporanie się z naszymi trudnościami natury psychicznej. Warto rozeznać się, jak wygląda skuteczność różnych psychoterapii w leczeniu interesującego nas zaburzenia, choroby psychicznej – w oparciu o wyniki przeprowadzonych dotychczas badań naukowych.

Psychoterapia może też mieć formę indywidualną bądź grupową oraz dotyczyć jednej osoby lub pary/rodziny. Odpowiednio do zgłaszanych, zdiagnozowanych trudności, specjalista pomoże w jej doborze.

Przy wyborze odpowiedniego psychoterapeuty (posiadającego najlepiej ukończone 4-letnie szkolenie, certyfikat
w nurcie psychoterapeutycznym o najwyższej potwierdzonej skuteczności leczenia zaburzenia/choroby psychicznej
na którą cierpimy), dobrze jest pamiętać także o tym, że na nawiązanie dobrej relacji pacjent-terapeuta potrzeba trochę czasu, szczególnie jeśli chodzi o dzieci i nastolatków. Warto dać czas psychoterapeucie i dziecku (sobie) na zbudowanie dobrej, opartej na zaufaniu relacji i nie rezygnować po pierwszym czy drugim spotkaniu.
W zależności od rodzajów trudności natury psychicznej, ich czasu trwania i okresu rozwoju, współwystępowalności innych chorób na znaczącą zmianę może przyjść nam poczekać kilka godzin („ekspresowa” psychoterapia fobii prostej), kilka miesięcy (np.zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania) a czasem nawet kilkanaście miesięcy (np. zaburzenia osobowości). Psychoterapia jest to bowiem pewien proces wymagający czasu. W zależności od nurtu i schorzenia inna będzie też ilość spotkań w tygodniu – np.1 czy 2.
Aby psychoterapia dzieci, młodzieży mogła być jak najbardziej skuteczną, potrzebnym jest też zaangażowanie ich opiekunów/rodziców.

Beata Krakowska