727 478 424

terapiapb@wp.pl

Zaburzenia funkcji poznawczych u seniorów

Zaburzenia funkcji poznawczych u seniorów

Wraz z wkraczaniem w wiek senioralny (60-65 – …) w sposób naturalny pogarsza się – słabnie u osób funkcjonowanie poznawcze (niektóre jego aspekty – m. in. pamięć świeża, przypominanie nowych rzeczy, uczenie się, myślenie abstrakcyjne). Jest to związane z naturalnie przebiegającymi w organizmie procesami biologicznymi (obumieranie połączeń nerwowych, brak powstawania nowych komórek nerwowych oraz połączeń między nimi).
U części osób starszych poza trudnościami natury poznawczej związanymi z naturalnym procesem starzenia się, pojawiają się problemy poznawcze będące skutkiem zachodzących chorobowych zmian w mózgu, CUN (np. zwyrodnieniowych, naczyniowych itd.).

W celu rozeznania czy zgłaszane przez seniora bądź zauważane przez osoby z jego otoczenia – trudności w funkcjonowaniu poznawczym (z pamięcią świeżą, trwałą, w orientacji, z liczeniem, w wysławianiu się) są jedynie wynikiem prawidłowo przebiegającego procesu starzenia, czy objawami zachodzących procesów chorobowych lekarze neurolodzy, geriatrzy oraz psycholodzy przeprowadzają wśród osób starszych przesiewowe badania funkcji poznawczych. Pozwalają one wskazać osoby, u których podłożem zauważanych trudności poznawczych możliwe są zmiany chorobowe w mózgu bądź w CUN a następnie objąć je opieką specjalistów (m. in. lek. neurologa, neuropsychologa, psychologa), włączyć leczenie farmakologiczne pozwalające spowolnić rozwój choroby, zminimalizować objawy, objąć pomocą neuropsychologiczną, psychologiczną w celu usprawniania osłabionych funkcji poznawczych, wsparcia w radzeniu sobie z chorobą.
Pomoc medyczna polega głównie na wykonaniu dodatkowych badań, włączeniu odpowiednich leków. Neuropsycholog/ psycholog dokonuje szczegółowej oceny funkcjonowania poznawczego pacjenta, pracuje
z seniorami aby doświadczane trudności były mniejsze.

Beata Krakowska

Jeśli jesteś seniorem i niepokoi Cię Twoja pamięć czy ktoś z Twoich starszych domowników zdaje się mieć z nią trudności, zapraszamy na badania
(więcej w zakładce oferta czy cennik)!