727 478 424

terapiapb@wp.pl

Cennik

Czas to waluta,
której TY sam
nadajesz wartość.

(autor nieznany)

Cennik usług

Cennik usług

Wadowice

– konsultacja psychologiczna (w tym on-line* przez Skype) 50 min.– 120 zł, 75 min.–170zł;                                                                                                    
– psychoterapia indywidualna (dzieci i młodzież, dorośli; w tym on-line* przez Skype)
– 50 min.– 120 zł, 75 min. – 170 zł;
przy 4 i większej ilości wizyt/miesiąc, możliwość uzyskania ceny promocyjnej 110 zł

/wizytę; płatność odbywa się wg podstawowego cennika, wyrównanie na koniec miesiąca kalendarzowego – w przypadku spełnienia warunków uzyskanie promocyjnej ceny.
– spotkanie wywiadowe (inne) z rodzicem/mi, opiekunami prawnymi (50 min.) – 120 zł
– badanie psychologiczne (jeśli nie wyszczególnione – konkretną metodą; 50 min.) – 120 zł
w zależności od rodzaju badania i osoby badanej – diagnoza psychologiczna może przebiegać przez kilka spotkań – koszt diagnozy = wielokrotność kosztu 1 spotkania;
– opinia z badania psychologicznego – od 80 zł (w zależności od badania);
– opinia z badania psychologicznego ze szczegółowymi zaleceniami – od 120 zł
(w zależności od badania itd.).

*on-line konsultacja psychologiczna czy sesja psychoterapeutyczna (młodzież, dorośli) dostępne nie w każdej sytuacji; po wcześniejszym uiszczeniu płatności na konto gabinetu

Badania:

Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) osób w wieku 2;00-69;11 – od 330 zł (szczegóły na https://terapiapb.pl/2020/04/25/diagnoza-inteligencji-dzieci-pd-2-r-z-i-mlodziezy-skala-standford-binet-5);
Ocena ogólna rozwoju intelektualnego dzieci w wieku 4;00-7:11
 (metody: CFT 1-R i TDS) – 150 zł (50-60 min.);
Ocena rozwoju mowy u dzieci w wieku 4;00-7:11 (metoda: TDS) – 130 zł (wizyta 50 min., samo badanie metodą ok. 30-40 min.);
Ocena rozwoju intelektualnego („inteligencja płynna”) dzieci w wieku 4;00- 9:11 (metody: CFT 1-R) – 140 zł (wizyta 50 min., samo badanie metodą ok. 35 min.);
Ocena zdolności koncentracji uwagi (metoda: D2) – 130 zł (wizyta 50 min.);
Ocena sprawności grafomotorycznej 7-13 r.ż (metoda: PSG)- 130 zł (50-60 min.);
Podstawowy pakiet geriatryczny (przesiewowa ocena funkcji poznawczych – MMSE+TRZ, nastroju- GSOD 30 ) – (50-60 min.) – 130 zł;
Testy w wersji komputerowej – 130-150 zł (w zależności od testu, np. testy inteligencji ogólnej w kierunku badania uzdolnień, doradztwa w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, zawodu – 140 zł; testy mierzący „inteligencję płynną” CFT 20-R – 140 zł, CFT3 – 130 zł, Testy Matryc Ravena, STAI (lęku jako stanu i cechy) – 130 zł, MMPI-2 – 250 zł [ok 2h], NEO-PI-R – 150 zł).

Kraków

– konsultacja psychologiczna: 50 min. – 130 zł, 75 min. – 180 zł;
– konsultacja psychologiczna (on-line* przez Skype) 50 min.– 120 zł, 75 min.–170zł;
– psychoterapia indywidualna (dzieci i młodzież, dorośli) 50 min.– 130 zł, 75 min. – 180 zł;
przy 4 i większej ilości wizyt/miesiąc, możliwość uzyskania ceny promocyjnej 120 zł/wizytę; płatność odbywa się wg podstawowego cennika, wyrównanie na koniec miesiąca kalendarzowego – w przypadku spełnienia warunków uzyskanie promocyjnej ceny.
– psychoterapia indywidualna (młodzież, dorośli – on-line* przez Skype)
– 50 min.– 120 zł, 75 min.–170zł;
– spotkanie wywiadowe (inne) z rodzicem/mi, opiekunami prawnymi: 50 min.
– 130 zł, 75 min. – 180 zł;
– badanie psychologiczne (jeśli nie wyszczególnione – konkretną metodą; 50 min.) – 130 zł
w zależności od rodzaju badania i osoby badanej – diagnoza psychologiczna może przebiegać przez kilka spotkań – koszt diagnozy = wielokrotność kosztu 1 spotkania;
– opinia z badania psychologicznego – od 90 zł (w zależności od badania);
– opinia z badania psychologicznego ze szczegółowymi zaleceniami – od 130 zł
(w zależności od badania itd.).

*on-line konsultacja psychologiczna czy sesja psychoterapeutyczna (młodzież, dorośli) dostępne nie w każdej sytuacji; po wcześniejszym uiszczeniu płatności na konto gabinetu

Badania:

Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) osób w wieku 2;00-69;11 – od 330 zł

(szczegóły na https://terapiapb.pl/2020/04/25/diagnoza-inteligencji-dzieci-pd-2-r-z-i-mlodziezy-skala-standford-binet-5);
Ocena ogólna rozwoju intelektualnego dzieci w wieku 4;00-7:11
 (metody: CFT 1-R i

TDS) – 160 zł (50-60 min.);
Ocena rozwoju mowy u dzieci w wieku 4;00-7:11 (metoda: TDS) – 140 zł (wizyta 50 min., samo badanie metodą ok. 30-40 min.);
Ocena rozwoju intelektualnego („inteligencja płynna”) dzieci w wieku 4;00- 9:11 (metody: CFT 1-R) – 150 zł (wizyta 50 min., samo badanie metodą ok. 35 min.);
Ocena zdolności koncentracji uwagi (metoda: D2) – 140 zł (wizyta 50 min.);
Ocena sprawności grafomotorycznej 7-13 r.ż (metoda: PSG)- 140 zł (50-60 min.);
Podstawowy pakiet geriatryczny (przesiewowa ocena funkcji poznawczych – MMSE+TRZ, nastroju- GSOD 30 ) – (50-60 min.) – 140 zł;
Testy w wersji komputerowej – 140-160 zł (w zależności od testu, np. testy inteligencji ogólnej w kierunku badania uzdolnień, doradztwa w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, zawodu – 160 zł; testy mierzący „inteligencję płynną” CFT 20-R – 150 zł, CFT3 – 140 zł, Testy Matryc Ravena, STAI (lęku jako stanu i cechy) – 140 zł, MMPI-2 – 260 zł
[ok 2h]), NEO-PI-R (160 zł).

 

Wizyta odwołana poniżej 24 godz. przed wyznaczonym terminem lub nieodwołana traktowana jest tak, jak odbyta i klient ponosi pełen koszt wizyty przelewem na konto gabinetu w przeciągu 7 dni (mimo nieobecności).
(odwoływanie wizyt poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 18:00, wyłącznie telefonicznie; wizytę poniedziałkową można odwołać najpóźniej w piątek do godz. 17:00).
Umawiając się na wizytę w Gabinecie, zgadzają się Państwo na panujące w nim zasady.

Płatności można dokonywać gotówką na wizycie bądź przedpłatą przelewem na poniżej podany nr konta gabinetu.

nr konta:
35 1140 2004 0000 3902 7748 1954 mBank

146H