727 478 424

terapiapb@wp.pl

Oferta

Oferta

Nawet najdłuższa podróż
zaczyna się od pierwszego kroku.

(Laozi)

W Gabinecie Poznawczo-Behawioralnym „Pryzmat” świadczoną jest pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna osobom w każdym wieku.

Dzieci (do 12 r.ż.)

Rozpoczęcie diagnozy, jakiejkolwiek pracy psychologicznej czy psychoterapeutycznej z dzieckiem poprzedzone jest wywiadem rozwojowym przynajmniej z jego jednym rodzicem/ opiekunem (1 spotkanie). Dopiero na drugim spotkaniu ma miejsce zapoznanie z dzieckiem i rozpoczęcie diagnostyki, której długość zależy od dziecka i badanych obszarów funkcjonowania itd. – minimum dwa spotkania.

Po zakończeniu diagnostyki, na kolejnej wizycie z rodzicami omawiane są jej wyniki, przedstawiane obszary wymagające pracy psychologicznej/ psychoterapeutycznej. Terapeuta wspólnie z opiekunami i młodym pacjentem, ustalają cele do pracy. Specjalista podaje przybliżony czas pracy nad określonymi celami, zaburzeniami itd.. Po zawarciu kontraktu rozpoczyna się praca terapeutyczna.

 

Młodzież (od 12 r.ż.):

– rozmowa z nastolatkiem dotycząca powodu zgłoszenia, doświadczanych trudności itd.;

– rozmowa z rodzicem/ opiekunem dotycząca powodu zgłoszenia, doświadczanych trudności, wywiad rozwojowy przynajmniej z jednym rodzicem/ opiekunem;

– diagnostyka  – minimum  2 spotkania (może być potrzebnych więcej);
– przedstawienie diagnozy, obszarów wymagających pracy psychologicznej/ psychoterapeutycznej (po opracowaniu wyników – najwcześniej na czwartym spotkaniu);
– ustalenie z pacjentem i jego opiekunami celów do pracy;
– specjalista podaje przybliżony czas pracy nad określonymi celami;
– zawarcie kontraktu terapeuta-pacjent-opiekunowie;
– rozpoczęcie pracy terapeutycznej.

 

Dorośli (zgłoszenie pod kątem terapii):
– wywiad + diagnostyka  – minimum  2 spotkania (może być potrzebnych więcej);
– przedstawienie diagnozy, obszarów wymagających pracy psychologicznej/ psychoterapeutycznej (po opracowaniu wyników – najwcześniej na trzecim spotkaniu);
– ustalenie z pacjentem celów do pracy;
– specjalista podaje przybliżony czas pracy nad określonymi celami;
– zawarcie kontraktu terapeuta-pacjent;
– rozpoczęcie pracy terapeutycznej.

 

Badanie Skalą Inteligencji Standford-Binet 5 (SB5) osób w wieku 2:00-69:11

W gabinecie oferujemy diagnozę inteligencji i zdolności poznawczych osób w wieku od 2 do 69;11 roku życia oraz osób z różnymi niepełnosprawnościami (np. intelektualną, sensorycznymi, sprzężonymi), trudnościami, zaburzeniami czy wybitnych. Dysponujemy najnowszą Skalą Inteligencji Standford-Binet 5 posiadającą aktualne normy dla osób w danym przedziale wieku (od dziecka poprzez młodzież aż do seniora). Narzędzie to znajduje się na liście ministerialnej i jest zalecanym obecnie do badania indywidualnego intelektu u dzieci i młodzieży przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychologii klinicznej (p.dr hab. Bernadettę Izydorczyk) wraz z Konsultantami Wojewódzkimi (specjalistami w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży)(Kraków, 15 stycznia 2018 r.), uzyskało pozytywną ocenę Komisji ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk
(5.04.2018,http://www.kompsych.pan.pl/images/Komisja_Testów/Recenzja_Stanford_Binet_5_2018-04-05_p.pdf).

206H